top of page

kraniosakraaliterapia

Kraniosakraaliterapia on hellävarainen ja kokonaisvaltainen hoitomuoto, jossa ollaan kiinnostuneita järjestelmän jännitystiloista. Jännitetilat vaikuttavat likvorin virtaukseen, mikä heijastuu muihinjärjestelmiin ja sitä myötä koko elimistön toimintaan.

Kraniosakraalirytmi on fysiologinen rytmi, niin kuin on esimerkiksi sydämen rytmi tai hengitys. Kraniorytmiä / -virtausta kuuntelemalla etsitään kehon epätasapainotiloja ja kireyksiä. Rytmin / virtauksen hidastumisen, estymisen tai muuttumisen voi tuntea kehosta. Hoidon aikana pyritään rytmin / virtauksen tasapainottamiseen.

Kraniosakraaliterapian perusta on kraniosakraalisen (cranium = kallo – sacrum = ristiluu) järjestelmän toiminnassa. Tällä järjestelmällä tarkoitetaan keskushermostoa eli aivoja ja selkäydintä ympäröivien sidekudoskalvostojen ja niiden sisällä virtaavan aivoselkäydinnesteen muodostamaa kokonaisuutta. Tämän järjestelmän toiminta luo olosuhteet keskushermoston toiminnalle, ja kraniosakraalimenetelmän taustalla onkin ajatus siitä, että kun nuo olosuhteet ovat optimaaliset, silloin myös keho toimii kokonaisuutena terveellä tavalla.

Olen hoitajana kiinnostunut erityisesti tunnekehon hoitamisesta. Kehoon varastoituu muistoja, jotka voivat vaikuttaa myös fyysiseen kehoon ja sen toimintaan. Tunnekehon ongelmia voivat olla traumaattiset muistot, stressi, sekä erilaiset tunteet. Esimerkiksi pelko on voimakas tunne, joka jättää voimakkaan jäljen myös tunnekehoon. Elämän edetessä muistot keräävät päälleen uusia kerroksia, jonka vuoksi oireiden todellinen syy voi olla ns. syvällä kehossa.

kraniohoito eläimille

Kraniohoito sopii hoitomuotona kaikille ikään katsomatta, jo pienestä pennusta alkaen. Hoito on usein miellyttävä myös aroille ja kipuherkille koirille ja eläimille. 

Hoito tapahtuu kevyin ottein ja liikkein. Hoito voi aiheuttaa yksilöstä riippuen voimakkaitakin tuntemuksia tai reaktioita, esimerkiksi ääntelyä tai liikehdintää. Omistajan rooli hoidossa on tärkeä - omistajan ollessa rauhallinen, läsnä ja avoin hoitotilanteelle, on eläinkin myönteisempi hoitoa ja hoitotilannetta kohtaan.

kraniohoito ihmisille

Kraniohoito sopii hoitomuotona kaikille ikään katsomatta. 

Hoito tapahtuu kevyin ottein ja liikkein, vaatteet päällä hoitopöydällä makoillen. Hoitoon kannattaa laittaa päälle vaatteet, jotka eivät purista eikä niissä ole ikävästi painavia nappeja tms.

bottom of page