top of page

REKISTERISELOSTERekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetusten mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informaatiovelvoitteen.
1. REKISTERINPITÄJÄtmi Kepein TassuinSeuralantie 11

60220 Seinäjoki
YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSAtmi Kepein Tassuin / Riina Vuorus

Seuralantie 11

60220 Seinäjoki

040 1492769

kepeintassuin @ gmail.com
TIETOSUOJAVASTAAVAN YHTEYSTIEDOTtmi Kepein Tassuin / Riina Vuorus

Seuralantie 11

60220 Seinäjoki

040 1492769

kepeintassuin @ gmail.com

2. REKISTERÖIDYTRekisterissä ovat Lemmikkipalvelu Kepein Tassuin asiakkaat ja verkkosivujen kautta yhteyttä ottaneet henkilöt.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUSRekisterin pitämisen perusteet:

henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja asiakkaan kanssa viestimiseen

henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteellaHenkilötietoja käsitellään ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat:

asiakassuhteen hoitaminen ja edistäminen

palveluista, eduista ja tapahtumista kertominen

yhteydenpito asiakkaaseen

4. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOTAsiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakkaasta:Yhteystiedot

nimi

osoite

sähköposti

puhelinnumeroAsiakastiedot

käynnit ja niiden raportit

5. REKISTERÖIDYN OIKEUDETRekisteröidyllä on seuraavat oikeuden, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen kepeintassuin @ gmail.comTARKASTUSOIKEUS

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.VASTUSTAMISOIKEUS

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.SUORAMARKKINOINTIKIELTO

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen luovuttaminen suoramarkkinointiin.POISTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitavaa, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto. Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.SUOSTUMUKSEN PERUUTTAMINEN

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esimerkiksi asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.REKISTERÖITY VOI VALITTAA PÄÄTÖKSESTÄ TIETOSUOJAVALTUUTETULLE

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaiten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.VALITUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.


6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEETAsiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

asiakkaalta itseltään paperilomakkeen kautta


7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSETTietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin tmi Kepein Tassuin ulkopuolelle.Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:Wix.com


8. KÄSITTELYN KESTOYhteystietoja säilytetään ja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse lähetetyn materiaalin kautta.


9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄTRekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Voimme ulkoiltaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
10. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Uutiskirjeohjelman tarjoaa Wix.com.
11. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTIEmme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon ja profilointiin.

bottom of page